2019 © Visos teisės saugomos.


MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS

Vaiko brandumo vertinimas
Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5


DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO    Peržiūrėti dokumentą