MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
Vaikų priėmimo tvarka
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ
VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

2020-2021 m. m. priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą  numatoma 29 naujus vaikus.

Pateiktų prašymų eilė 2020-06-01 duomenimis yra tokia: pateiktų prašymų eilė
2019 © Visos teisės saugomos.