MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
Vaikų priėmimo tvarka
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ
VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

2018-2019 m. m. priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą  numatoma 24 naujus vaikus.

Pateiktų prašymų eilė 2018-06-11 duomenimis yra tokia: pateiktų prašymų eilė
2019 © Visos teisės saugomos.