MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
SAVIVALDA

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio tarybos sudėtis

1.  Remigijus Tamošiūnas, tarybos pirmininkas, tėvų atstovas - tel. 867024894;
2.  Agnė Audėjienė, tarybos narė, tėvų atstovė;
3.  Birutė Baltuškienė, tarybos narė, tėvų atstovė;
4.  Larisa Stankevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, tarybos narė;
5.  Virginija Pladienė, tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
6.  Jurgita Adomėnienė, auklėtoja, tarybos narė;
7.  Liongina Baziukienė - Petkevičienė, tarybos narė, auklėtojų padėjėjų atstovė;
8.  Irena Paukštienė, tarybos narė, administracijos darbuotojų atstovė;
9.  Gražina Pumputienė, tarybos narė,  darbuotojų  atstovė.