Ikimokyklinis ugdymas


Priešmokyklinis ugdymas


Logopedo pagalbos teikimas


Spec. pedagogo pagalbos teikimas


Dienos miego nemiegančių
vaikų saviraiškos grupė


Papildomi užsiemimai


Dienos ritmas
MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS