Ikimokyklinis ugdymas


Priešmokyklinis ugdymas


Logopedo pagalbos teikimas


Spec. pedagogo pagalbos teikimas


Dienos miego nemiegančių
vaikų saviraiškos grupė


Papildomi užsiemimai


Dienos ritmas
Papildomi užsiėmimai

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelyje - darželyje vaikai  be kasdienių veiklų lanko papildomus užsiemimus, kurias veda savo srities specialistai.


"Molio dirbtuvėlės"MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS