2019 © Visos teisės saugomos.


MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS

Mes prieš patyčias
"Vaikų linijos"  informacija:

* visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus): http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias

* galimos patyčių prevencinės veiklos: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos

* veiklos klasėse: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje

* mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene

* patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/bendradarbiavimas-su-tvais

* patyčių situacijų sprendimo galimybės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas

* reagavimo į patyčias principai: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimo-patycias-principai

* pokalbio su nukentėjusiuoju gairės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-nukentjusiu-vaiku-gairs

* kaip įtraukti patyčių stebėtojus: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtoju

* reagavimas į el. patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias

* pokalbiai su vaikų tėvais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbiai-su-vaik-tvais

* pokalbio su skriaudėjais gairės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-skriaudjais-gairs

* kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-padti-vaikams-netapti-patyci-taikiniais

* informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti:http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1

* informacija tėvams: http://www.bepatyciu.lt/tevams