ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

Pareigos
Telefonas
El. paštas

Direktorius
(8 383) 51535
(8 616) 44581

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 383) 51680

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
(8 383) 51680

Vyr. buhalteris
(8 383) 51680

Apskaitininkas
(8 383) 51680

Raštvedys
(8 383) 51680

Dietistas
(8 383) 51680
2018 © Visos teisės saugomos.

MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS